Har du prøvd Sjusjøbussen?

Bussen frakter deg internt på Sjusjøen, og bestilles gjennom appen Sjusjøbussen. Kjører lørdager 10.00-20.00 og søndager 10.00-16.00, og alle dager i påsken!

Velg hvor og når du vil bli hentet og betal reisen i appen. Det koster bare kr 40.