Digital kommunikasjon!

For å effektivisere kommunikasjon med våre bruksberettigede og våre kunder/hytteeiere anmoder vi innstendig om at alle som har e-postadresser sender denne informasjonen til post@ringsaker-almenning.no

Informasjonen skal kun benyttes til informasjon og forretningsmessige forhold.

Dette er med å effektivisere hverdagen betydelig.

You may also like...