Viktig informasjon fra Ordføreren i Ringsaker kommune

Informasjon til alle på Sjusjøen julen 2021

 Det nærmer seg jul, og vi vet mange ønsker å tilbringe juleferien på hytta. Det er vi glade for og ønsker hjertelig velkommen til fjells! Sjusjøen er fantastisk fint hele året og gir gode rammer for en hyggelig julefeiring. Vi håper dere får gode dager og opplevelser med familie og venner. Samtidig som vi ønsker dere en god jul, er det viktig for oss å informere om de anbefalinger og regler som gjelder i jula.

Vi er inne i en tid der smitten øker kraftig, og der omikron-varianten skaper bekymringer. Flere vil bli smittet framover, og flere vil kunne bli alvorlig syke. Sykehus, sykehjem, fastleger og legevakter opplever økende belastning som følge av syke pasienter, økt sykefravær blant helsepersonellet og mindre tilgang på vikarer fra utlandet. Regjeringen har derfor innført strengere regler for å bevare kontrollen på pandemien.

Ringsaker kommune har for øyeblikket ingen lokale tiltak, så det er de nasjonale anbefalingene og reglene som gjelder. De nye tiltakene får konsekvenser for oss alle, både privat og på jobb, og deler av næringslivet rammes hardt. Det er innført restriksjoner blant annet på arrangementer og uteliv for voksne, i kulturlivet og for organiserte fritidsaktiviteter. Vi må holde større avstand og begrense antall nærkontakter. I tillegg er alle oppfordret til å vaksinere seg.

På grunn av stor etterspørsel etter hurtig- og selvtester må kommunene nå gjøre en tydeligere prioritering av hvem som skal testes. Det er nå kun personer i samfunnskritiske funksjoner og enkelte prioriterte grupper med symptomer som får utdelt tester. Disse prioriteringene gjør at det for tiden ikke er mulig å dele ut tester på Sjusjøen. Regjeringen har samtidig gitt Helsedirektoratet i oppdrag å skaffe til veie flere tester umiddelbart. Vi ønsker å kunne dele ut selvtester på Sjusjøen når det blir nok tilgjengelige tester til at det er mulig, men foreløpig må en belage seg på at det ikke er mulig å få utdelt slike tester.

Det er ikke kapasitet ved lokale teststasjoner og i lokale helsetjenester til å håndtere PCR- testing, smittesporing og oppfølging av koronasykdom hos deltidsinnbyggere nå. Vi må derfor be de som trenger PCR-test eller blir syke om å reise hjem til egen kommune for å få oppfølging der.

For alle som er friske håper vi jula på Sjusjøen kan gi gode rammer for en fin julefeiring. Næringslivet på Sjusjøen er flinke med smittevern, og følger alle anbefalinger og regler, så det er lagt godt til rette for at det skal være mulig med en god jul på Sjusjøen. Med litt avstand til de som ikke er i samme husstand, er skiløypene kanskje det aller beste stedet å være nå. Vi håper på gode vinterforhold gjennom jula, og at det er mulig med gode opplevelser til tross for en pågående pandemi.

Vi oppfordrer alle som er på Sjusjøen til å sette seg inn i de nasjonale anbefalinger og regler og følge disse. Vi gjengir tiltakene nedenfor slik at disse kan gjøres tilgjengelig på Sjusjøen både digitalt og fysisk, og at det skal være lett for alle å vite hva som gjelder.

Vi ønsker samtidig å benytte anledningen til å takke for godt samarbeid i en vanskelig tid, og vi ønsker alle en god jul og et godt nytt år!

Med hilsen

Anita Ihle Steen Ordfører

Les brevet og Regjeringens råd og anbefalinger her:  Til alle på Sjusjøen julen 2021