Ny bomløsning for vintervegen fra Natrudstilen til Blæka.

Fra i høst endres billettsystemet fra dagens SMS til skiltgjenkjenning.

I vinterhalvåret vil Mostevegen inn fra Mesnabakken fortsatt være vinterstengt.