Mesnabakken bommen ny bomløsning

Fra og med 11.11. 2020 gikk vi over til ny bomløsning som benytter automatisk skiltgjenkjenning uten
bruk av fysisk bom. Ønsker du å fortsette å benytte veien med klippekort anbefaler vi å kjøpe
abonnement via leverandørens hjemmeside
www.youpark.no i forkant av oppstart.

Dette gjør du ved å
trykke «kjøpe abonnement» og søke opp «Ringsaker» på lokasjon. Herfra får du videre instruksjoner
når du har valgt klippekort og utfører kjøpet. Med den nye løsningen administrerer man selv enkelt
bilbytter. Dette kan gjøres så mange ganger man vil, men ikke oftere enn hver 7. dag. Klippekortet
gjelder for inntil 10 kjøretøy, men hvis det er aktuelt med flere kjøretøy må kjøpsprosessen gjentas
tilsvarende antall kjøretøy abonnementet dekker.
Man kan også betale for enkeltpasseringer inntil 48 t. etter passering ved å søke opp aktuelle kjøretøy
www.youpark.no, eller registrere en bruker og legge inn betalingskort som betalingsmetode. Velger
man å registrere en bruker vil valgt betalingsmetode benyttes automatisk neste gang du benytter veien.
Passerer man veien uten å foreta noe vil det utstedes en faktura med fakturagebyr, om man ikke gjør
opp innen 48 t. regelen. For de som kjøper klippekort er det spesielt viktig å påse at aktuelle kjøretøy
er lagt til «kjøretøyregistret» før man benytter veien. Det er ikke mulig å registrere en passering på et
klippekort i etterkant, da vil man måtte betale etter ordinære satser og vilkår for enkeltpassering.
Ønsker man å passere anonymt på veien er det fullt mulig. Les mer om dette på
www.youpark.no
For de som benytter leiebil/ firmabil anbefaler vi at bruker logger inn for bankbetaling for å unngå
ekstra gebyrer.
Priser på enkeltpasseringer og klippekort er som følger:

Enkeltpassering kr. 40,-
Klippekort kr. 30,- for 60 turer, sum kr. 1 800,- Forhåndsbetales.

Det opprettholdes bom i samme tidsrom som tidligere vår – sommer- høst. Vintersesongen er bommen stengt.