Brøytevakttelefon

Vakttelefonen for Brøyting har endret nummer.

Det nye telefonnummeret er: 9600 5009

Kontaktinformasjonen til Ringsakfjellet Drift er:

Tlf. 9600 5008

e-post: post@rfdrift.no