Årsmøte i Ringsaker Almenning 2021

Årsmøte for de bruksberettigede i Ringsaker Almenning holdes fredag 20. august 2021 kl 18.30 i Flerbrukshallen på Natrudstilen.

Årsmelding og regnskap blir utlagt til ettersyn på Almenningskontoret fra 30. juli 2021, samt at dokumentene blir lagt ut på vår hjemmeside til Ringsaker Almenning.

Det tas forbehold om Korona-situasjonen da vi vil forholde oss til de til enhver tids gjeldende regler.

Påmelding til årsmøtet skjer til e-post: post@ringsaker-almenning.no eller telefon 95795352 innen onsdag 18. august

Årsmelding/regnskap finnes her Årsberetning 2020

Eventuelle saker meldes skriftlig senest en uke før møtet.