Natrudstilen 9 er nå godkjent for utbygging.

Ringsaker kommune har nå godkjent reguleringsplanen for Natrudstilen 9.

Planen inneholder ca 200 nye hyttetomter.   Utbyggingen skal fordeles over 3 år, og starter lengst øst, mot Svarthaugen (med rød ramme i kartet over).

Det er foreløpig gjort utbyggingsavtale med følgende utbyggere:

Malmlaft  https://www.malmlaft.no/Hytter/Sjusjoeen

Boligpartner https://boligpartner.no/til-salgs/?fields[county][0]=Hedmark&fields[municipality][0]=Ringsaker&fields[minSize]=0&fields[maxSize]=500&fields[minBedrooms]=0&fields[maxBedrooms]=10

Hedda hytter  https://hedda.no/tomt/

 

 

 

You may also like...