Ringsaker Almenning

Skogdag 28. juni

Ringsaker Almenning arrangerer skogdag for bruksberettigede 28. juni.  Tema for dagen – fra plante til plank! Program for dagen: Kl 09.00         Fremmøte på Buviken med diverse orienteringer Kl 1000          Skogstur. Avreise med felles...

Husk båndtvang!

Beitedyr, vilt og fugler har krav på og trenger fred blant annet for å fostre opp sine avkom. Vi ber om at båndtvangbestemmelsen overholdes!