Nytt styre i Ringsaker Almenning

Etter årsmøtet i Ringsaker Almenning 22. April 2022 har nytt styre konstituert seg.

Leder: Frida Rogne Kvarberg

Nestleder: Ole Lasse Fossen

Styremedlem: Inger Amb, Johan Røhr, Kjersti Kraabøl Dompidal, Simon T. Kvasnes Reisvaag, Carsten Bakke

Takk til Stian Kjærnåsen for innsatsen gjennom sine 2 år i styret