Helårs turveger på Sjusjøen

Det er inngått en utbyggingsavtale mellom Ringsaker kommune og grunneierne på Sjusjøen, Pihl AS, Brøttum Almenning og Ringsaker Almenning om utbygging av et sentralt vegnett som sikrer trygg fremkommelighet hele året for myke trafikanter.

Det er sammenhengende turveger fra Mesnali i sør til Storåsen i nord og fra Natrudstilen i øst til Birkebeinerbakken i vest.

 

Helårs turveger er merket med svart, rødt og grønt.

(Fargekombinasjonene angir finansiering og utbyggingsrekkefølge i utbyggingsavtalen.)

 

 

 

 

Grunneierne har i de siste fem år arbeidet for å ferdigstille disse arbeidene som nå er i en sluttfase. Pihl AS er i ferd med å avslutte sine forpliktelser med turveg opp til Storåsen og Brøttum Almenning starter i disse dager med siste delstrekning langs Nordsetervegen lengst vest mot Birkebeinerbakken. I Ringsaker Almenning gjenstår en turveg langs Nattrudstilvegen til skisenteret som blir bygd neste år.

Vegene skal skiltes og merkes med QR-kode med henvisning til interaktivt kart.

Turveg over rørgata og Tyria

Det foreløpig siste tilskuddet i vegsystemet er utført av Ringsaker Almenning og går mellom Nedre Rømåsveg og Gamlevegen. Vegen er ca 420 meter lang og krysser over rørgata, som er inntaket til Mesna kraftstasjon, og Tyria.
Grunn og terrengarbeidene inklusive brufundamentene i naturstein er gjennomført av allmenningens egne mannskaper med litt prosjekteringsbistand fra Green Advisers AS. Rennebu-Bjelken AS har produsert og montert to flotte trebruer som ligger som smykker i landskapet.

Bru over rørgata

Bru over Tyria

Med dette tiltaket er Pihl AS, Brøttum Almenning og Ringsaker Almenning i ferd med å etablere en trygg helårs gangforbindelse fra sentrum i Mesnali og Sjusjøen til tilhørende hytteområder i nord, øst og vest. Det er brukt betydelige ressurser på tiltakene, nærmere 30 mill kr.

Vi håper og tror at anleggene blir brukt av alle, gamle og unge, hytteeiere og lokale, og at dette blir et fint tilskudd til å bedre sikkerhet og trivsel i den mer urbane del av fjellet.

Nærsoset, 7. september 2021

På vegne av grunneierne på Sjusjøen

Per Olav Tøraasen –  Prosjektleder