Skogdag 28. juni

Ringsaker Almenning arrangerer skogdag for bruksberettigede 28. juni.  Tema for dagen – fra plante til plank!

Program for dagen:

Kl 09.00         Fremmøte på Buviken med diverse orienteringer

Kl 1000          Skogstur. Avreise med felles buss, orientering og skogskaffe

Kl 11.15         Avreise videre til Sjusjøen. Diverse orienteringer/befaringer – flerbrukshall, aktiviteter og utbygging

Kl 1500          Elggryte i lavvo-leir ved Finnøla

Kl 15.45         Avslutning og felles avreise tilbake til Buviken

På grunn av transport og servering bes det om påmelding innen 26.juni pr e-post til post@ringsaker-almenning.no

You may also like...