Fagdag for de bruksberettigede i Ringsaker Almenning

Ringsaker Almenning inviterer de bruksberettigede til fagdag lørdag den 19.8.2017.

Oppmøte på Buviken kl. 09.00

 

Program:

-Orientering og befaring på den nye beisefabrikken til Ringalm Beiseservice AS

-Aktuelle skog og utmarkssaker

-Orientering om utvikling og utbygging i Natrudstilen

Avreise fra Buviken i felles buss ca kl. 11.00

Tilbake i Buviken kl. 16.00

Det serveres skogskaffe og spekemat i Natrudstilen

Klær og skotøy for årstiden.

Påmelding til post@ringsaker-almenning.no innen 16.8.2017

 

Velkommen

You may also like...