Kategori: NYHETER

Flerbrukshallen på Natrudstilen er ferdig!

Flerbrukshallen på Natrudstilen er ferdig!

Det inviteres til åpningsseminar og mini hyttemesse lørdag 5. oktober fra kl 12.00. Foruten at det blir mulig å ta hallen nærmere i øyesyn blir det en mini hyttemesse og motivasjonsseminar med Kjetil Andre...

Beiteressurser godt ivaretatt

Opprinnelig var det 10 setervanger med i underkant 100 setrer i Ringsaker Almenning. Seterdriften har opphørt for mange år siden, men beiteressursene blir godt utnyttet gjennom løsbeiting av storfe og sau.