Brøytevakter Ringsakfjellet vinteren 2017/18

Telefon brøytevakter for vinteren 2017/2018

Natrudstilen:  Svein Erik Syljuåsen, telefon: 97 97 46 11

Rømåsen: Anders Haukåssveen, telefon: 91 84 02 13

Ljøsheim, Grunnåsen og Nes:  Nils Sverre Havik, telefon 48 17 04 40

 

You may also like...