Author: ingar

Fagdag for de bruksberettigede i Ringsaker Almenning

Ringsaker Almenning inviterer de bruksberettigede til fagdag lørdag den 19.8.2017. Oppmøte på Buviken kl. 09.00   Program: -Orientering og befaring på den nye beisefabrikken til Ringalm Beiseservice AS -Aktuelle skog og utmarkssaker -Orientering om...