Årsmøte holdes på Buvika fredag 26 april 2019 kl. 18.30

Årsmelding og regnskap er utlagt til ettersyn på Almenningskontoret fra 5. april 2019 samt at de blir lagt ut på hjemmesiden til Ringsaker Almenning. Eventuelle saker som ønskes behandlet på årsmøte, sendes Almenningskontoret innen 15. april 2019. Husk påmelding innen 23.04.19 p.g.a servering. 

(Det er i dag gjort noen små rettinger i årsmeldingen som ble lagt ut 5. april. Møte tidspunkt på side 2 er rettet, medlemmer i valgkomiteen er rettet og antall bruksberettigede eiendommer er korrigert. Diverse retningslinjer, og søknadsskjema, sidene 22-28 blir lagt ut i uke 17.)

Velkommen!

You may also like...